FEEDBACK SƯƠNG SƯƠNG – HỎI AI MÀ KHÔNG THƯƠNG NHÀ BiG

💰 Chỉ với 79K/người off 34% ( giá gốc 119k – đã bao gồm VAT)
(Y) Áp dụng tại Big Lẩu Đà Lạt
⏰ Thời gian: 26.02 ~ 31.03.2021
⏳ Giờ: 11h00 – 17h30
🔮 Từ Thứ 2 ~ Chủ Nhật
Điều kiện : check in tại nhà hàng và like/ share bài viết

♥️ “𝐴𝑖 𝑚𝑒̂ 𝑚𝑜́𝑛 𝑙𝑎̂̉𝑢 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑐ℎ𝑜̂̃ 𝑛𝑎̀𝑦 𝑙𝑎̀ đ𝑢́𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑖 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑛ℎ𝑒́. 𝑇𝑢̛̀ ℎ𝑜̂̀𝑖 𝐶𝑜̂-𝑣𝑦 đ𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑜̛̀, 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́𝑛 đ𝑜́𝑛𝑔 𝑐𝑢̛̉𝑎, 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑔𝑖𝑎̂́𝑐 𝑚𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 𝑟𝑜̂̀𝑖. 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜̛̀ 𝑜̛̉ đ𝑎̂𝑦 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑜́ 𝑙𝑎̂̉𝑢 𝑔𝑜̣𝑖 𝑚𝑜́𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̉ 𝑡𝑜𝑏𝑜𝑘𝑘𝑖 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑡 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑜́𝑛 𝑎̆𝑛 𝑘𝑒̀𝑚 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑑, 𝑐𝑜̛𝑚 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑛, 𝑚𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑛… 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑜́𝑛 𝑛𝑎̀𝑜 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 👅

♥️ Đ𝐴̣̆𝐶 𝐵𝐼𝐸̣̂𝑇 𝑁𝐻𝐴̂́𝑇 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑘𝑒̂̉ đ𝑒̂́𝑛 4 𝑚𝑜́𝑛 𝑔𝑎̀: 𝐺𝑎̀ 𝑆𝑜̂́𝑡 𝑁𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑇𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝐺𝑎̀ 𝐺𝑖𝑎 𝑉𝑖̣, 𝐺𝑎̀ 𝑃ℎ𝑜̂ 𝑀𝑎𝑖 𝑣𝑎̀ 𝐺𝑎̀ 𝑅𝑎́𝑛. 𝐶ℎ𝑒̣𝑝 𝑐ℎ𝑒̣𝑝, 𝑔𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑞𝑢𝑎́ 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑎̂́𝑦. 𝑀𝑎̀ 𝑔𝑎̀ 𝑜̛̉ đ𝑎̂𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑠𝑎̆̃𝑛, 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑡 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑔𝑎̀, 𝑘ℎ𝑖 𝑛𝑎̀𝑜 𝑔𝑎̀ 𝑣𝑜̛𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑔𝑎̀ 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑛𝑜́𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜̀𝑛. 𝑇ℎ𝑒̂𝑚 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑠𝑜̂́𝑡 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑙𝑎̀𝑚 𝑎̆𝑛 𝑥𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑡𝑖𝑒̂́𝑐 𝑟𝑒̉ 𝑚𝑢́𝑡 𝑡𝑎𝑦 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 😊😊

♥️ 𝐿𝑎̂̉𝑢 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑛, 𝑐𝑎𝑦 𝑛𝑜́𝑛𝑔 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑎̂𝑛 𝑔ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑚𝑜́𝑛 𝑙𝑎̂̉𝑢 𝑙𝑢𝑜̂𝑛. 𝐻𝑜̂̉𝑚 𝑟𝑎̀𝑦 𝑟𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑎̆𝑛 𝑙𝑎̂̉𝑢 𝑛𝑔𝑜𝑛, 𝑣𝑒̂̀ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑜𝑖 𝑝ℎ𝑖𝑚 𝑛𝑔𝑎̆́𝑚 𝑚𝑎̂́𝑦 𝑂𝑝𝑝𝑎 𝐻𝑎̀𝑛 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑜̂́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑒̀. 𝑇ℎ𝑎̂́𝑦 𝑛𝑔𝑜𝑛 đ𝑢́𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢, 𝑐ℎ𝑢̛́ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑃𝑅 𝑎̀ 𝑛ℎ𝑎”.

💌 𝑇𝑎̂𝑚 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑖́𝑛 đ𝑜̂̀ 𝑚𝑒̂ 𝑎̆𝑛 𝑙𝑎̂̉𝑢 💌

🌳 Các bạn click vào link nhé, chúng mình tư vấn tận tình: http://m.me/Bigtobokki nha ~~~~
————————
♨️ BiG LẨU – 𝑪𝑵 Đ𝒂̀ 𝑳𝒂̣𝒕 (Combo lẩu, lẩu tự chọn, Big Tobokki…)
🎪 Tầng Trệt, Đà Lạt Center, số 10 Phan Bội Châu, phường 1
⏰ Giờ mở cửa: 11h – 22h (Thứ 2 ~ Chủ Nhật)
☎ Hotline: (0263) 3545 888
🌏 https://biglau.vn

🍄 BiG TOBOKKi @𝑺𝒂̀𝒊 𝑮𝒐̀𝒏
🎪 27 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3 (gần Hồ Con Rùa)
⏰ Giờ mở cửa: 11h30 – 21h
🔮 Từ Thứ 2 ~ Chủ Nhật
🎪 208 Pasteur, Quận 3 (gần ĐH Kinh tế)
⏰ Giờ mở cửa: 11h30 – 15h
🔮 Từ Thứ 2 ~ Thứ 7
☎ Hotline: (028) 3823 9033